Wie zijn wij

Klik hier om deze pagina af te drukken

Statuten

De statutaire missie van de VSOP is "te stimuleren dat nieuwe genetische kennis en biomedische toepassingen voor iedereen toegankelijk zijn en optimaal bijdragen aan het welzijn en de gezondheid van zowel huidige als toekomstige generaties"  In de statuten zijn de doelstellingen als volgt geformuleerd:

  • het raadplegen van de aangesloten organisaties betreffende gemeenschappelijke belangen, vraagstukken en uitdagingen;
  • bijzonder aandacht te besteden aan:genetische, aangeboren en zeldzame aandoeningen en vraagstukken op het terrein van erfelijkheid, medische ethiek en medische biotechnologie;
  • contacten met relevante partijen in binnen- en buitenland gericht op belangenbehartiging, beleidsbeïnvloeding, advisering, agendasetting en samenwerking;
  • het realiseren van, of participeren in, oplossingsgerichte nationale en Europese/internationale beleidstrajecten en projecten;
  • het stimuleren van en/of participeren in patiëntgericht wetenschappelijk onderzoek, onder andere middels bijzondere leerstoelen;
  • het stimuleren van goede voorlichting, preventie, diagnostiek, therapie en zorg;
  • de inbreng van het patiëntenperspectief in het maatschappelijk en politiek debat;
  • het zoeken van publiciteit voor belangen, standpunten en activiteiten.


Download hier de volledige statuten. 

 

Website: Websteen