Wie zijn wij

Klik hier om deze pagina af te drukken

Inkomsten

De inkomsten van de VSOP komen uit de diverse bronnen: 

Projecten

Het grootste deel van de activiteiten van de VSOP wordt projectmatig gefinancierd vanuit private - en  overheidsfondsen. Daaronder zijn ook Europese projecten, gefinancierd door de Europese Commissie. Actieve projectwerving op grond van creatieve, innovatieve ideeën is dus belangrijk voor de organisatie.

Contributies

De lidorganisaties steunen de VSOP met een contributie op grond van hun aantal leden- en/of donateurs.

Nederlandse overheid

De VSOP ontvangt geen Instellingssubsidie van het ministerie van VWS/FondsPGO. Dit vanwege de criteria die het ministerie hanteert: de VSOP is geen door het ministerie erkende koepelorganisatie en ook geen aandoening-specifieke patiëntenorganisatie.

Deze laatste ontvangen van het ministerie van VWS/FondsPGO vouchers die ze kunnen besteden aan projecten. In de periode 2013-1018 hebben veel patiëntenorganisaties hun voucher aan de VSOP toevertrouwd. 

Donateurs

Uw donaties zijn wezenlijk voor het toekomstperspectief van de VSOP.
Wordt daarom nu donateur! Klik hier voor meer informatie.

Inkomsten dit kalenderjaar

Hieronder staan de namen vermeld van alle fondsen, instellingen en partijen die de VSOP in het huidige kalenderjaar ondersteunen.

 

Nederland:

 • Ministerie van VWS/Fonds PGO

 • Innovatiefonds Zorgverzekeraars

 • Cornelia Stichting

 • Dioraphte

 • NutsOhra

 • Stichting Fonds Verstandelijk Gehandicapten

 • ZonMw

 • Pfizer

 • Patientenfederatie NL

 

Europa / Internationaal:

 • Europese Comissie: FP7 en H2020 programma

 • Innovative Medicines Initiative

 • Interreg Euroregio Meuse-Rhin

 

Website: Websteen