Wie zijn wij

Klik hier om deze pagina af te drukken

Hoogleraren

De VSOP heeft gedurende haar bestaan 10 bijzondere leerstoelen ingesteld aan diverse universiteiten. De VSOP wil daarmee wetenschappelijk onderzoek (en onderwijs) bevorderen dat van belang is voor mensen met genetische, aangeboren en zeldzame aandoeningen, of voor de preventie daarvan.

Momenteel is er één hoogleraar actief:

Mw. Prof. Dr. R.P.M. (Régine) Steegers - Theunissen

Prof. Steegers (1960) werkt sinds 2003 aan het Erasmus MC, het laatst als universitair hoofddocent in de reproductieve epidemiologie. Daarvoor was zij vanaf 1986 op hetzelfde onderzoeksterrein werkzaam aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Ze werd op 1 januari 2010 benoemd tot bijzonder hoogleraar op de leerstoel ‘Periconceptionele epidemiologie’ bij de afdeling Verloskunde en Vrouwenziekten van het Erasmus MC. Met het instellen van deze leerstoel willen de VSOP en de universiteit het wetenschappelijk onderzoek bevorderen naar voeding, andere leefstijl en genetische factoren die – al vóór dat er sprake is van een zwangerschap - de ontwikkeling van het kind kunnen beïnvloeden.Het onderzoeksterrein van de nieuwe hoogleraar richt zich op etiologisch epidemiologisch onderzoek rond de conceptie en eerste weken van de zwangerschap. Zo wordt meer inzicht verkregen in de invloed van zowel leefstijl- als genetische factoren op aangeboren aandoeningen, laaggeboortegewicht, zwangerschapscomplicaties en fertiliteitstoornissen en de onderliggende mechanismen die daarbij een rol spelen. Daarmee kan gerichte voorlichting worden ontwikkeld en maatregelen worden genomen om de gezondheid rond de conceptie en zwangerschap te bevorderen, wat bijdraagt aan het terugdringen van de hoge perinatale morbiditeits- en mortaliteitscijfers in Nederland.

Voormalig VSOP-hoogleraren

Prof. Dr. L.P. (Leo) ten Kate

Eerste VSOP hoogleraar: Klinische genetica, genetische epidemiologie en preventie van erfelijke en/of aangeboren aandoeningen (periode 1988-1993). Rijksuniversiteit Groningen. Momenteel met emeritaat, actief op het terrein van communicty genetics en preconceptiezorg.

Prof. Dr. P.W.J. (Paul) Peters

Hoogleraar in de teratologie (periode 1989-2002). Universiteit Utrecht.

Prof. Dr. N.J. (Nico) Leschot

Was hoogleraar Klinische genetica, in het bijzonder van de chromosomale diagnostiek en erfelijkheidsvoorlichting, gedurende de periode 1990-1996 aan de Universiteit van Amsterdam. Prof. Leschot overleed in 2016.

Prof. Dr. D. (Dick) Lindhout

Hoogleraar Klinische genetica, in het bijzonder de teratologie (periode 1990-2000). Erasmus Universiteit Rotterdam.

Prof. Dr. F.A. (Frits) Beemer

Hoogleraar Klinische genetica, in het bijzonder ten behoeve van de verbreding van de kennis van de klinische genetica in de 1e en 2e lijn van de gezondheidszorg (periode 1995-2005). Universiteit Utrecht. Momenteel met emeritaat.

Prof. Dr. Th. M.T. (Therese) van Elderen - van Kemenade

Hoogleraar in de Psychologische aspecten van dragerschap van erfelijke ziekten, in het bijzonder bij allochtonen aan het LUMC (periode 2000-2005).

Prof. Dr. C.Th. R.M. (Connie) Stumpel

Hoogleraar Klinische Genetica, in het bijzonder voor de syndroomdiagnostiek en specifieke ontwikkelingsstoornissen (periode 2002-2007). Universiteit Maastricht. Momenteel regulier hoogleraar aldaar.

Prof. Dr. B.C.J. (Ben) Hamel

Hoogleraar Klinische genetica, in het bijzonder van erfelijke verstandelijke handicaps (periode 2004-2009). UMC St. Radboud, Nijmegen. Momenteel met emeritaat, actief in het onderwijs in Tanzania, Afrika.

Prof. Dr. A.J. (Arend-Jan) Waarlo

Van 2005 tot 2015 bijzonder hoogleraar in de persoonlijke en maatschappelijke oordeelsvorming rond erfelijkheid en gezondheid aan de Universiteit van Utrecht.

 

Website: Websteen