Wat doen wij

Klik hier om deze pagina af te drukken

Project Transitiezorg ‘Verstandelijk beperkt, zorg in de toekomst’

Van april 2013 tot en met juni 2015 loopt het project  Transitiezorg  ‘Verstandelijk beperkt, zorg in de toekomst’. Het doel van het project is de realisatie van een Module Transitiezorg. Deze module richt zich voornamelijk op de zorgverleners betrokken bij de zorg voor verstandelijk beperkten en zal met name ingaan op door ouders en patiënten ervaren knelpunten in de transitie van adolescenten- naar volwassenenzorg.

Het project zal in vier fasen verlopen.

  1. Fase 1 omvat een knelpuntenanalyse op het gebied van de huidige zorg voor verstandelijk beperkten in de overgangsfase van kind naar volwassene.
  2. Gedurende fase 2 wordt in deelnemende zorginstellingen een veldstudie verricht naar lopende initiatieven. Het doel hiervan is te komen tot minimale criteria voor goede transitiezorg.
  3. Fase 3 in dit omvangrijke project zal op basis van de conclusies van de veldstudies een landelijke zorgmodule opgesteld worden. Deze module omvat behandeladviezen voor zorgverleners betrokken bij de zorg voor verstandelijk beperkten. In medische- en paramedische opleidingen zullen deze behandeladviezen uiteindelijk ook geïntegreerd worden.
  4. Tijdens fase 4 vindt autorisatie, implementatie en evaluatie plaats.

De begeleidingscommissie van het project bestaat uit professionals met veelal ruime ervaring in de VB- en/of Transitiezorg. Ook enkele commissieleden van de Landelijke Werkgroep Transitie VB zijn vertegenwoordigd. De VSOP is projectleider en voorzitter van de begeleidingscommissie. De zorginstellingen die betrokken zijn bij het project en waar de veldstudies plaatsvinden, zijn: Maasstad Ziekenhuis Rotterdam, Amphia Ziekenhuis Breda, Elkerliek Ziekenhuis Helmond en Maastricht UMC+. Daarnaast zijn betrokken de Stichting ORO (Helmond) en de Hogeschool Rotterdam, kenniscentrum Zorginnovatie.

Het project wordt gefinancierd door Fonds Nuts Ohra en Fonds VG.


 

 

Website: Websteen