Wat doen wij

Klik hier om deze pagina af te drukken

Bilderberg project

De samenleving is onvoldoende voorbereid op de genetische revolutie. Genetica en medische biotechnologie ontwikkelen zich in een razendsnel tempo, terwijl visie en meningsvorming van overheid, politiek en maatschappelijke organisaties achterblijven. Dit is een kenniskloof die als gevolg kan hebben dat wetenschappelijke verworvenheden niet of met een grote vertraging beschikbaar komen voor de patiënt, wat de VSOP een ongewenste ontwikkeling vindt. Om die reden nam de VSOP het initiatief genomen voor het Bilderberg Project: een meerjaren project ten behoeve van maatschappelijke meningsvorming op het gebied van genomics.

Doelstelling

Met het Bilderberg Project wilde de VSOP alle betrokken organisaties uitnodigen zich te beraden over de maatschappelijke implicaties van de ontwikkelingen in de genetica en de medische biotechnologie. Een gemeenschappelijke discussie over mogelijkheden en moeilijkheden van genomics, moet leiden tot de vorming van een gedegen beleid bij de deelnemende organisaties zelf. Beleid gebaseerd op betrouwbare en evenwichtige informatie, waarin belangen en standpunten van verschillende partijen zorgvuldig zijn afgewogen. Helaas leidde het niet toekennen van de toegezegde meerjarensubsidie van het ministerie van VWS er toe dat dit project beperkt moet blijven tot het thema preconceptiezorg. 

Preconceptiezorg

Preconceptiezorg omvat het geheel van maatregelen die men reeds voor de conceptie kan nemen ter bevordering van de gezondheid van de (aanstaande) moeder en haar kind. Om dat te bereiken dient er adequate informatievoorziening te zijn over risico's, gezondheidsbevordering en eventuele interventies. Op dit moment is die voorlichting nog erg versnipperd.

Conferentie

Op dinsdag 25 november 2003 werd de Bilderberg Expertmeeting gehouden. Voor deze bijeenkomst waren ongeveer dertig deskundigen uitgenodigd. Zij gaven een overzicht van de stand van zaken op het gebied van preconceptiezorg. Tijdens de daaropvolgende Bilderberg Conferentie, op donderdag 29 januari 2004, hielden een aantal experts een lezing over preconceptiezorg, dat wil zeggen het adviseren en begeleiden van paren met een kinderwens voorafgaand aan de zwangerschap. Minister Hoogervorst stelde in zijn openingstoespraak dat het een belangrijke overheidstaak is om er voor te zorgen dat mensen de juiste voorlichting krijgen over preconceptiezorg, om tijdig weloverwogen keuzes te kunnen maken. Een belangrijke conclusie van de voordrachten en de discussies tussen de aanwezige medische en maatschappelijke organisaties was, dat ten behoeve van de gezondheid van het toekomstige kind informatie over mogelijke risico's en preventieve mogelijkheden voor iedereen met een kinderwens van belang is.
Verschillende media hebben aandacht besteed aan de conferentie en de door voormalig minister van VWS mw. Borst-Eilers geopende website www.zwangerwijzer.nl. Lees het volledige verslag.

De VSOP heeft vervolgens in overleg met de NACG Werkgroep Preconceptiezorg een advies opgesteld gericht op verdere vormgeving van preconceptiezorg in Nederland gericht aan het Ministerie van VWS. Dit was een aanleiding voor minister Hoogervorst van VWS voor een adviesaanvraag bij de Gezondheidsraad. De adviesvraag bestaat uit 5 onderdelen: stand van zaken binnen het wetenschappelijk onderzoek, huidige internationale toepassingen, hoe kan optimale voorlichting gerealiseerd worden,welke ethische vragen/controverses spelen er, en wat zijn de inhoudelijke eisen om draagvlak te verkrijgen.  In september 2007 resulteerde dit in het Gezondheidsraadrapport Preconceptiezorg: voor een goed begin.

Website: Websteen