Wat doen wij

Klik hier om deze pagina af te drukken

Global Research in Paediatrics (GRIP)

Voor de meeste geneesmiddelen voor kinderen is er onvoldoende informatie beschikbaar over het doseringsschema, aanpassing van de dosering en hoe ze toe te dienen. Zowel de VS en de EU hebben wetgeving ingevoerd die participatie van kinderen in onderzoek en farmaceutische innovatie faciliteert, maar de initiatieven vaak onsamenhangend. Het belangrijkste doel van GRIP is om een infrastructuur op te zetten die het veilig gebruik van medicijnen bij kinderen mogelijk maakt.
Het consortium zal zich vooral richten op:
1) Ontwikkeling van een opleidingsprogramma.
2) Validatie en harmonisatie van onderzoeksmethoden.
3) Uitwisseling van strategieën en plannen.

GRIP mobiliseert 21 instellingen als partners en sluit aan bij 16 andere grote netwerken, goed voor honderden klinieken en meer dan 1000 onderzoekers in Europa, de VS en Azië. GRIP wil nauw samenwerken met ouders en patiënten en om die reden participeert de VSOP, namens EGAN, in het project dat in 2012 start. De VSOP zal onder andere parallel aan de wetenschappelijke bijeenkomsten, bijeenkomsten gaan organiseren voor Europese (en internationale) patiëntenorganisaties om de interactie en uitwisseling van ideeën met onderzoekers en kinderartsen te stimuleren.
 

Website: Websteen