Wat doen wij

Klik hier om deze pagina af te drukken

Advances in Small Trials dEsign for Regulatory Innovation and eXcellence (ASTERIX)

Het ASTERIX project is erop gericht klinisch onderzoek naar nieuwe medicijnen en behandelingen voor zeldzame ziekten efficiënter en effectiever te maken. Einddoel is onderzoek naar nieuwe medicijnen voor zeldzame aandoeningen te stimuleren.

Om betrouwbare uitspraken over de werkzaamheid en veiligheid van geneesmiddelen te kunnen doen zijn tijdens de ontwikkelingsfase normaal gesproken grote aantallen patiënten nodig. Bij onderzoek naar geneesmiddelen voor behandeling van zeldzame ziekten zijn grote aantallen patiënten meestal niet haalbaar. Hierdoor wordt een onderzoekstraject lang, onzeker en daarmee ook erg duur. Voor farmaceutische bedrijven is een investering dan te riskant in verhouding tot het rendement. Het klinische onderzoek naar de behandeling van zeldzame ziekten moet dus anders opgezet en geanalyseerd worden, zodat met kleinere aantallen patiënten toch de werkzaamheid en veiligheid van geneesmiddelen gewaarborgd kan worden.

De VSOP is partner in het project dat wordt geleid door het UMC Utrecht. Andere partners zijn het AMC Amsterdam, Medische Universiteit van Hannover, Medische Universiteit van Wenen, Universiteit van Barcelona en de koepel van statistici in de farmaceutische industrie (PSI/EFSPI).
De belangrijkste taak van de VSOP in het project is het opzetten en begeleiden van een internationale ‘Patient Think Tank’ bestaande uit ongeveer 10 patiënten en patiëntvertegenwoordigers. Zij denken gedurende de looptijd van het project mee over de methodieken die in ontwikkeling zijn, om te waarborgen dat deze ook vanuit perspectief van patiënten optimaal zijn.

U kunt hier het persbericht lezen dat bij de start van het project is uitgegaan.

Contactpersonen VSOP:

Lisa van Bodegom: l.v.bodegom@vsop.nl en Nicky Dekker: n.dekker@vsop.nl;

 

Website: Websteen