Wat doen wij

Klik hier om deze pagina af te drukken

Projecten

In de submenu's vindt een een beschijving van Europese en internationale projecten waarin de VSOP participeert.

Via de Klankbordgroep Horizon2020 ‘Health, demographic change and wellbeing’ adviseert de VSOP diverse ministeries ten aanzien van de positie van het Nederlandse onderzoek in H202 en andere Europese subsidieprogramma's.

Meer informatie over de rol van patiëntenorganisaties in Europa

Website: Websteen