Wat doen wij

Klik hier om deze pagina af te drukken

Voucherproject VSOP 2016 - 2018

Bijzondere zorg voor bijzondere aandoeningen

 

Projectvoorstel ingediend

Het projectvoorstel 'Bijzondere zorg voor bijzondere aandoeningen' is dankzij de 63 vouchers van 23 organisaties toegekend door het Ministerie van VWS - FondsPGO voor de periode 2016 - 2018Klik hier voor de projectbeschrijving (geupdate versie t.b.v. het werkplan voor 2017).

Nog meedoen?

Indien een patiëntenorganisatie nog beschikt over hun voucher voor 2016 en/of 2017, zou deze wellicht nog een plek kunnen krijgen in het project. Neem dan aub  zo spoedig mogelijk contact op met de VSOP.

Samenvatting project

Het project richt zich op mensen met zeldzame, genetische en aangeboren aandoeningen, oftewel: “bijzondere aandoeningen”. Op grond van gemeenschappelijke kenmerken wordt professioneel, vanuit het patiëntenperspectief, gewerkt aan betere zorg en kwaliteit van leven op het terrein van (1) Diagnostiek, onderzoek en therapieontwikkeling en (2) Kwaliteit en organisatie van zorg.

Dat gebeurt in zogenaamde A-activiteiten: aandoeningspecifieke activiteiten die in nauwe samenwerking tussen de desbetreffende patiëntenorganisatie en de VSOP worden uitgevoerd, vaak ook met zorgprofessionals. Dit omvat bijvoorbeeld deelprojecten op het terrein van diagnostiek; onderzoek; kwaliteit van zorg; expertisecentra en expertisenetwerken; zorg voor kinderen met chronische aandoeningen. etc. Het betreft terreinen waarop de VSOP veel professionele ervaring heeft opgebouwd. Het VSOP-project biedt u dus de mogelijkheid om op-maat producten of diensten te laten ontwikkelen, gericht op betere zorg voor uw achterban.

Maar u kunt uw voucher desgewenst ook aan het project toekennen indien u de doelstellingen ervan harte onderschrijft, maar er om welke reden dan ook niet actief aan kan of wil deelnemen. U voucher wordt dan besteed aan verbindende V-activiteiten. Deze dragen bij aan de samenhang tussen de A-activiteiten middels  thematische platforms en nationale events, zoals de zeldzameziektendag, het beleidscongres zeldzame aandoeningen en date2innovate. Ook nationale en Europese belangenbehartiging vallen hieronder, bijvoorbeeld betreffende het Nationaal Plan Zeldzame Aandoeningen; kwaliteit en organisatie van zorg, genetica, etc..

 

 

Website: Websteen