Wat doen wij

Klik hier om deze pagina af te drukken

Projecten

Veel activiteiten van de VSOP worden projectmatig vormgegeven. In de subpagina's (links) worden alle de lopende Nederlandse projecten beschreven die de VSOP uitvoert, of aan deelneemt. Een overzicht van onze Europese en Internationale projecten vindt u hier.

Website: Websteen