Wat doen wij

Klik hier om deze pagina af te drukken

Lidmaatschappen

Organisaties waar de VSOP als lid bij is aangesloten:

Patientenfederatie NL                                                     

De VSOP participeert in de Algemene ledenvergadering en het Directieberaad

 

EGAN

Patients Network for Medical Research and Health:

De VSOP is lid, bestuurslid en medeuitvoerder van EGAN-projecten

 

EURORDISEurordis, Rare Diseases Europe

European Organisation for Rare Disorders:

De VSOP is 'Member of the Council of National Alliances', oftewel de Nederlandse Nationale vertegenwoordiger van Eurordis, de Europese koepel voor zeldzame aandoeningen

FBG

Forum Biotechnologie en Genetica:

De VSOP is medeoprichter, lid en deelnemer aan wisselende werkgroepen

NACGG

Nederlandse Associatie voor Community Genetics en Genomics:

De VSOP is de enige patiënten-lid van de NACGG

 

Organisaties waarin de VSOP in het bestuur participeert:

 

Erfocentrum

Stichting ERFO-centrum:

De VSOP is oprichter van het Erfocentrum en bestuurslid 

SID

Stichting Informatie Dierproeven:

De VSOP is mede-oprichter en bestuurslid

PCZN

Stichting Preconceptiezorg Nederland:

De VSOP is mede-oprichter en bestuurslid

Stichting Prenatale Screening Noord-West Nederland

De VSOP is lid van de Raad van Toezicht

Stichting Prenatale Screening Utrecht

De VSOP is bestuurslid 

 

Website: Websteen