Wat doen wij

Klik hier om deze pagina af te drukken

Invloed

De (ervarings)deskundigheid en visie die binnen de VSOP aanwezig is, willen we zo effectief mogelijk ten goede laten komen van zoveel mogelijk patiënten en burgers. Daarom zijn medewerkers en afgevaardigden van de VSOP actief in organisaties en commissies 'die er toe doen'.

In de submenu's worden alle relevante externe relaties en vertegenwoordigingen van de VSOP genoemd. Dit is onderverdeeld in organisaties

  • waar de VSOP als lid bij is aangesloten of bestuurlijk verantwoordelijkheid in draagt, en
  • commissies, besturen, platforms en dergelijke, waarin de VSOP een vertegenwoordiger of afgevaardigde heeft.

Website: Websteen