Wat doen wij

Klik hier om deze pagina af te drukken

Procedure VSOP

Archief fase 1 en 2:

In Fase 1 (september 2014 t/m februari 2015) zijn ruim 370 kandidaat expertisecentra getoetst. Hiervoor heeft de VSOP ruim 170 patiëntenorganisaties benaderd. De verwachting is dat de minister van VWS in mei 2015 de expertisecentra al dan niet (voorlopig) zal erkennen.

In maart 2015 start een tweede toetsingronde: Fase 2. In deze fase (Tranche E) worden centra aangesloten bij de Stichting Top Klinische ziekenhuizen (STZ), centra uit UMC’s en andere gespecialiseerde ziekenhuizen in de gelegenheid gesteld om deel te nemen aan deze NFU-toetsingsprocedure. De uitnodigingen t.b.v. de toetsingsprocedure vanuit patiëntenperspectief worden eind april verstuurd aan de betrokken patiëntenorganisaties.

 

Website: Websteen