Wat doen wij

Klik hier om deze pagina af te drukken

Archief: procedure NFU

In de periode van september 2014 tot en met maart 2015 (Fase 1) zijn alle bij de NFU geregistreerde kandidaat expertisecentra getoetst vanuit zowel het medisch-wetenschappelijk perspectief als het patiëntenperspectief.  De NFU werkt voor de inbreng van het medisch-wetenschappelijke perspectief en Europese inbedding nauw samen met Orphanet Nederland, en met de VSOP voor de inbreng van het patiëntenperspectief.

Klik hier om de NFU-informatie over de procedure Toetsing Expertisecentra Zeldzame Aandoeningen te raadplegen.

In maart 2015 start een tweede toetsingronde: Fase 2. Ging het in Fase 1 alleen om gespecialiseerde centra in de UMC's, voor Fase 2 zijn ook gespecialiseerde centra in andere ziekenhuizen in de gelegenheid om deel te nemen aan deze NFU-toetsing.

Website: Websteen