Wat doen wij

Klik hier om deze pagina af te drukken

Achterbanraadpleging

Indien het bestuur van de patiëntenorganisatie zichzelf niet in staat acht om zonder de achterban te raadplegen de vragenlijst in te vullen en de toetsingscriteria te beoordelen, kan het bestuur de VSOP vragen om te ondersteunen door het openstellen van een standaard achterbanraadpleging. Deze achterbanraadpleging wordt in hoofdlijnen geschikt gemaakt voor de betreffende groep en/of aandoening en het kandidaat expertisecentrum waar u voor bent benaderd in het kader van de NFU-toetsing. Het bestuur zet de achterbanraadpleging zelf uit  onder haar leden / achterban. Het bestuur krijgt na afloop de resultaten aangeboden door de VSOP. Op basis van deze data kan het bestuur naar verwachting alsnog de vragenlijst invullen en de toetsingscriteria beoordelen.

Bij documenten vindt u een PDF van de NFU-vragenlijst om te beoordelen of u de vragen namens uw achterban kunt beantwoorden, maar ook het document 'basis voor een achterbanraadpleging'.

Website: Websteen