Wat doen wij

Klik hier om deze pagina af te drukken

Waarom toetsen vanuit Patiëntenperspectief?

De VSOP en de NFU zijn van mening dat voor het aanwijzen van expertise centra de kandidaat expertisecentra getoetst moeten worden vanuit zowel patiëntenperspectief als vanuit medisch-wetenschappelijk perspectief.   Voor inbreng vanuit patiëntenperspectief, moet er bij de patiëntenorganisaties inzicht zijn in de ‘ervaren zorg’. Onder ‘Ervaren zorg’ verstaan wij een bundeling van onderstaande vormen van kennis:

 

  • Ervaringskennis die (een) patiënten(organisatie) heeft/hebben;
  • Kennis over de medische aspecten van de aandoening;
  • Kennis voortvloeiend uit de intensieve contacten met internationale zorg- en onderzoeksnetwerken.


Dit geheel van ‘patiëntexpertise’ is van onmisbaar belang voor hoogwaardige, multidisciplinaire zorg en dus bij het toetsen van expertisecentra voor zeldzame aandoeningen. De toetsingscriteria die in de NFU-toetsingsprocedure zijn opgenomen, zijn gebaseerd om de EUCERD criteria. Toetsing van het kandidaat expertisecentrum door de patiëntenorganisatie biedt de patiënt de zekerheid dat de geleverde zorg voldoet aan de criteria voor goede zorg vanuit het patiëntenperspectief. Het versterken van de samenwerking tussen patiëntenorganisaties en expertisecentra heeft voor beiden grote meerwaarde en het toetsingsproces kan daaraan bijdragen. Het bevordert het vertrouwen van patiëntenorganisaties in de kwaliteit van de aangeboden zorg en daarmee hun rol in de juiste doorverwijzing van patiënten. Een patiëntenorganisatie kan desgewenst via het toetsingsproces ook meer inzicht krijgen in de ‘ervaren kwaliteit van zorg’ van hun achterban en de inrichting van het Nederlandse zorglandschap voor de aandoening.

Website: Websteen