Wat doen wij

Klik hier om deze pagina af te drukken

Evaluatie Procedure VSOP

In december 2014 heeft de VSOP een korte digitale vragenlijst uitgezet onder alle patiëntenorganisaties die in het kader van Fase 1 van de NFU-toetsing door de VSOP zijn benaderd om hieraan mee te werken.

De vragen gingen met name in op de aan patiëntenorganisaties aangeboden online NFU-vragenlijst en de wijze waarop de communicatie tussen de VSOP en de patiëntenorganisaties is ervaren.

Op donderdag 22 januari 2015 zijn de resultaten van de bovenstaande enquête gepresenteerd en besproken  tijdens een evaluatiebijeenkomst.

In de powerpointpresentatie die tijdens deze avond is gebruikt vindt u een samenvatting van de resultaten.

Klik hier om de powerpointpresentatie te raadplegen.

Na de hertoetsing (van fase 1 en 2) krijgt de evaluatie vervolg.

 

 

 

Website: Websteen