Wat doen wij

Klik hier om deze pagina af te drukken

Actueel Toetsing

23 december 2016

Stand van zaken hertoetsing Expertisecentra


In april en/of september van dit jaar hebben sommige patiëntenorganisaties één of meerdere expertisecentra herbeoordeeld in het kader van de hertoetsing. In de eerste ronde (april) werden de centra uit Tranche A t/m D herbeoordeeld en in de tweede ronde (september) de centra uit Tranche E. Inmiddels is de herbeoordeling van deze Tranches achter de rug.

De adviezen over de centra uit Tranche A t/m E zullen in februari door de NFU aan de minister van VWS worden aangeboden. Zodra de minister de centra van Tranche A t/m E heeft erkend laten wij dit weten.

Hopelijk wordt in maart 2017 de officiële erkenning  door de Minister van VWS van de diverse expertisecentra openbaar gemaakt.

We realiseren ons dat dit lang duurt en dat terwijl er ook tijdens de herbeoordeling weer veel van de betrokken patiëntenorganisaties is gevraagd qua inhoudelijke input, deadlines en geduld. De VSOP doet zijn uiterste beste om hier verandering in aan te brengen bij een toekomstige nieuwe toetsingsronde van expertisecentra voor zeldzame en genetische aandoeningen. Het streven is om de procedure meer aan te laten sluiten op de tijd en mogelijkheden van betrokkenen.

We raden patiëntenorganisaties aan om contact op te nemen met het betreffende expertisecentrum wanneer zij graag op de hoogte gebracht willen worden van het advies van de beoordelingscommissie. De expertisecentra hebben dit advies reeds ontvangen.  

Vergoeding patiëntenorganisaties herbeoordeling

Inmiddels heeft de minister van VWS goedkeuring gegeven aan ons voorstel om de patiëntenorganisaties die in het kader van de hertoetsing één of meerdere expertisecentra herbeoordeeld hebben een financiële vergoeding te geven.
Een patiëntenorganisatie kan een vaste vergoeding van €250 declareren, ongeacht het aantal herbeoordelingen dat gedaan is.
De procedure is hetzelfde als de vorige keer en patiëntenorganisaties die hiervoor in aanmerking komen worden dan ook verzocht om een declaratie ten bate van bovenstaand bedrag te sturen aan de VSOP via expertisecentra@vsop.nl. Alle patiëntenorganisaties waarvan wij een herbeoordeling (Tranche A t/m E) hebben ontvangen hebben wij hierover een aparte e-mail gestuurd. Mocht u geen e-mail hebben ontvangen terwijl uw patiëntenorganisatie wel een heroordeel heeft gegeven (Tranche A t/m D of E), dan vragen wij u om via expertisecentra@vsop.nl contact op te nemen.
Om zo snel mogelijk tot uitkering van de vergoeding over te gaan verzoeken wij  de declaratie uiterlijk 29 januari 2017 in te sturen.

 

 

 

 

Website: Websteen