Wat doen wij

Klik hier om deze pagina af te drukken

Expertisecentra voor zeldzame aandoeningen

De VSOP is nauw betrokken bij twee initiatieven op het gebied van de toetsing van expertisecentra voor zeldzame aandoeningen. Zowel voor Orphanet als de Universitair Medisch Centra, verenigd in de NFU, heeft de VSOP intermediaire rol bij het toetsen van de expertisecentra vanuit patiëntenperspectief. De toetsing vanuit patiëntenperspectief voor Orphanet faciliteert de VSOP sinds begin 2013. Per september 2014 zijn de toetsingsactiviteiten vanuit de NFU, gestart, in nauwe samenwerking met Orphanet en VSOP.

Naast deze toetsingen zijn er ook andere initiatieven i.r.t. expertisecentra voor zeldzame aandoeningen. U vindt ze in de linker navigatiebalk.

Visiedocument

In het visiedocument 'Concentratie en Organisatie van Zorg' verwoordt de VSOP haar visie hoe - vanuit het patiëntenperspectief - zorg bij zeldzame aandoeningen kan worden ingericht. Dit is een levend document dat op grond van nieuwe ontwikkelingen zal worden aangepast.

Klik hier om het Visiedocument te downloaden.

Website: Websteen