Wat doen wij

Klik hier om deze pagina af te drukken

Communicatie

De VSOP richt zich in haar communicatie op patiëntenorganisaties en andere organisaties in het zorg, medische beroepsgroepen, politiek, wetenschap en industrie.

Nieuwsbrieven

De VSOP geeft een tweetal nieuwsbrieven uit:

  • 'AGENDA': informatie over de activiteiten van de VSOP, verschijnt 3-4 keer per jaar
  • Subsidienieuws: informatie over subsidiemogelijkheden in Nederland en daarbuiten, met de nadruk op  kansen op het terrein van zeldzame en genetische aandoeningen, verschijnt 2-3 keer per jaar

Websites

De VSOP onderhoudt diverse thematische websites met een informerend en toerustend karakter:

Engelstalig:

Erfocentrum

Voor het realiseren van publieksvoorlichting op het terrein van erfelijkheid, erfelijke aandoeningen en medische biotechnologie heeft de VSOP in het jaar 2000 het Erfocentrum opgericht. Tot 2008 waren de VSOP en het Erfocentrum gezamenlijk gehuisvest, het Erfocentrum werkt momenteel vanuit Amersfoort. De VSOP en het Erfocentrum hebben hun samenwerking in een convenant vastgelegd.

 

Website: Websteen