Steun ons!

Klik hier om deze pagina af te drukken

Nalatenschappen

De VSOP is een ‘Algemeen nut beogend doel’ en daarom vrijgesteld van successierechten.

Testament of legaat?

U kunt de VSOP op meerdere manieren in uw testament begunstigen. De twee meest bekende zijn de erfstelling en het legaat. Bij een erfstelling neemt u de VSOP  in uw testament op als erfgenaam. U bepaalt dan dat een bepaald percentage van al uw bezittingen voor de VSOP bestemd is. Met een legaat kunt u vast bedrag, een effectenportefeuille of een ander specifiek vermogensbestanddeel aan iemand toekennen. Deze legaten worden uitgekeerd voordat de erfgenamen de erfenis verdelen.

Fonds op naam

De VSOP biedt u de mogelijkheid om een Fonds op naam op te richten.  U richt hiermee een fonds op met een gerichte doelstelling binnen de algemene doelstelling van de VSOP. U kunt het fonds oprichten tijdens uw leven of na overlijden door het fonds op te nemen in uw testament. Een fonds op naam is mogelijk vanaf €50.000. De regels van het fonds worden in overleg vastgesteld.

Meer informatie

Op www.nalaten.nl vindt u meer over nalaten aan Goede Doelen. Ook op www.belastingdienst.nl vindt u meer informatie, of via de belastingstelefoon: 0800-0534. Ook kunt u uw notaris raadplegen.

Website: Websteen