Steun ons!

Klik hier om deze pagina af te drukken

ANBI

De VSOP beschikt over de ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling) met RSIN 0052437623.

Beloningsbeleid

Bestuur
De leden van het bestuur ontvangen als zodanig geen bezoldiging, middellijk noch onmiddellijk. Een redelijke vergoeding voor de door hen ten behoeve van de instelling gemaakte kosten worden niet als bezoldiging aangemerkt. Deze vergoedingen worden in de jaarrekening zichbaar gemaakt en nader toegelicht.

Personeel
Salariëring van het personeel vind plaats conform de - van de salarisregling Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening afgeleide - salaristabel in de Regeling van Arbeidsvoorwaarden VSOP.

VSOP financiële jaarstukken

Een verkorte versie van de financiële jaarstukken van de VSOP is hieronder te downloaden.
Voor een volledige jaarrekening, voorzien van een accountantsverklaring, kunt u contact opnemen met het VSOP secretariaat.

 

Website: Websteen