Publicaties

Klik hier om deze pagina af te drukken

Standpunten

De standpunten van de VSOP gaan uit van het patiëntenperspectief. Uitingen daarvan treft u aan in publicaties, positionpapers en adviezen en reacties richting politici en beleidsmakers.

In de periode 2011/2012 heeft de VSOP Werkgroep Genetisch Onderzoek, de volgende position papers vastgesteld:

In 1999 bundelde de VSOP haar standpunten in het boek "Genetisch onderzoek - mensen, meningen, medeverantwoordelijkheid" (ISBN-90 261 1539 3). Vele daarvan zijn nog steeds actueel. 

Website: Websteen