Publicaties

Klik hier om deze pagina af te drukken

Huisartsenbrochures voor zeldzame aandoeningen

Met de brochures in de reeks 'Informatie voor de huisarts over……' hebben mensen met een zeldzame aandoening een waardevol instrument in handen om de (huisartsengeneeskundige)zorg rondom henzelf en hun aandoening te verbeteren.  
Een huisarts kan immers niet over alle verschillende zeldzame aandoeningen volledig op de hoogte zijn. Kort na het stellen van de diagnose is diens behoefte aan informatie het grootst.

Met het overhandigen aan de huisarts van de brochure over de aandoening in kwestie, is de patiënt de meest geschikte informatiedrager. Naast betrouwbare informatie over de aandoening en relevante adressen en websites biedt de brochure de mogelijkheid om samen de gewenste (huisartsgeneeskundige) zorg te bespreken en een individueel zorgplan te maken. 

In 2006 verscheen de eerste brochure in samenwerking met Spierziekten Nederland en het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG). Al gauw heeft de VSOP het concept geadopteerd en zijn over diverse zeldzame aandoeningen huisartsenbrochures verschenen. De onderwerpen lopen uiteen van stofwisselingsziekten en syndromen tot aandoeningen die zich beperken tot één orgaan.

Gerealiseerde huisartsenbrochures:

A

B

C

D

E

F

H

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

V

 

Website: Websteen