Lid worden?

Klik hier om deze pagina af te drukken

Lid worden van de VSOP?

Wie kunnen er lid worden?

Patiëntenorganisaties (vereniging of stichting) en fondsen die als Nederlands rechtspersoon ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel kunnen lid worden van de VSOP als zij "handelen namens ouders of patiënten en/of primair gericht op het gezondheids- en welzijnsbelang van haar doelgroep". Zie onze statuten voor de overige voorwaarden.

Individuele personen kunnen geen lid worden van de VSOP, maar u bent van harte welkom om als donateur de VSOP te ondersteunen! Via onze nieuwsbrief wordt u dan op de hoogte gehouden.

De VSOP moedigt patiëntenorganisaties aan tevens lid te worden Europese en internationale organisaties. Als er geen Nederlandse patiëntenorganisatie voor een bepaalde aandoening bestaat maar wel een Europese of internationale organisatie die zich ook in Nederland inzet voor de desbetreffende aandoening, dan kan deze organisatie lid worden van de VSOP.

Lid worden? Waarom wel?

Waarom zou uw patiëntenorganisatie lid worden van de VSOP?

 • Om invloed te hebben op nationaal en Europees beleid dat van belang is voor uw achterban / aandoening.
 • Om toegang te krijgen tot actuele beleidsinformatie en beleidsadvies.
 • Om met anderen, met overeenkomstige aandoeningen, ervaringen uit te wisselen, samen sterker te staan, en samen solidair te zijn.
 • Om met voorrang te participeren in samenwerkingsprojecten van de VSOP.
 • Om zo tevens aangesloten te zijn op andere koepelorganisaties: de Patiëntenfederatie Nederland en in Europa: EURORDIS, EGAN en EPF.

Ook zijn er een paar praktische voordelen. Zo kunt u, in overleg, gratis gebruik maken van de vergaderruimte in Soest (max 15 personen) of van onze faciliteiten voor teleconferenties. 

Lid worden? Waarom niet?

 • We kennen de VSOP niet genoeg.
  Voor een nadere toelichting kunt u ons in uw bestuur uitnodigen!
 • Wij zijn al lid van een koepelorganisatie, zoals Ieder(in) en Patiëntenfederatie Nederland.  
  De VSOP is geen koepelorganisatie in die zin dat wij àl uw belangen behartigen. We doen dat op een aantal terreinen - in onze ogen heel belangrijk - waar andere geen of niet permanent aandacht aan geven. Is er toch overlap, dan zoeken we afstemming of samenwerking.
 • Onze aandoening is niet genetisch, erfelijk, aangeboren of zeldzaam.
  De VSOP is ook actief op terreinen die voor overige aandoeningen van groot belang kunnen zijn.
 • We zijn het niet eens met het beleid van de VSOP.
  Daarover valt dan vast te praten. Bovendien: als lid bepaalt u het beleid, samen met de overige leden.  
 • De VSOP doet niets specifiek voor onze aandoening.
  De VSOP zet zich met name in voor de gezamenlijke belangen van de leden. Maar dat is wellicht van meer en directer belang voor uw aandoening dan u denkt! Overigens heeft de VSOP diverse projecten waarin wel voor specifieke aandoeningen producten worden ontwikkeld, zoals huisartsenbrochures en kwaliteitsstandaarden.  
 • Wij zijn te klein, de contributie is voor ons een probleem.
  Neemt u dan contact met ons op, en we zoeken naar een passende oplossing.
 • Wij zijn juist groter en kunnen dus wel zonder de VSOP.
  Helaas staat het belang van onze activiteiten niet in verhouding tot onze middelen. Toch zit de VSOP op belangrijke nationale en Europese posities waar de belangen van heel veel patiënten, ook uw achterban, aan de orde komen.

Contributieregeling

De VSOP-contributieregeling gaat uit van een contributiebedrag van € 0,50 per individueel lid/donateur van een lidorganisatie, met een minimum van € 50,- (bij 100 leden/donateurs of minder) en een maximum van  €1.250,- (2.500 leden/donateurs of meer). Het aantal betalende leden/donateurs in 2016 is het uitgangspunt voor de vaststelling van het contributiebedrag in 2017.

Diverse zorgverzekeraars vergoeden het individuele lidmaatschap van een patiëntenorganisatie.

Aanvraagprocedure

Een brief waarin u het VSOP-lidmaatschap aanvraagt en kort toelicht, kunt u richten aan het VSOP-bureau, t.a.v. het bestuur. Deze dient voorzien te zijn van:

 • Een kopie van de statuten van uw organisatie.
 • Een actueel uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel.
 • Eventuele brochures van uw organisatie of andere documentatie over de organisatie of aandoening.

Als uw organisatie geen rechtspersoon (vereniging of stichting) is, kunt u overwegen zich aan te sluiten bij onze overige aangesloten organisaties.

Besluitvorming

Uw aanvraag wordt op volledigheid gecontroleerd en vervolgens aan het VSOP-bestuur voorgelegd. Het bestuur besluit het lidmaatschap voor te dragen aan de leden, of nadere inlichtingen in te winnen.

Vervolgens wordt een vertegenwoordiger van uw organisatie uitgenodigd tot het bijwonen van de eerstvolgende algemene ledenvergadering, waar u in de gelegenheid wordt gesteld om uw organisatie te presenteren en uw aanvraag toe te lichten. Daarna nemen de leden het uiteindelijke besluit. In de praktijk betekent dit meestal dat u per acclamatie (met applaus) van harte welkom wordt geheten!

Kandidaat-lidmaatschap

Twijfelt u? Dan kunt u in uw aanvraag vermelden dat u vooralsnog kandidaat-lid wilt zijn. U kunt dan de eerstvolgende ledenvergaderingen (zonder stemrecht) bijwonen en betaalt gedurende die periode geen contributie.

Overige aangesloten organisaties

(Lotgenoten)groepen van zeldzame aandoeningen die niet als Nederlands rechtspersoon geregistreerd staan kunnen zich ook aansluiten bij de VSOP als overige aangesloten organisaties.  Zij kunnen dan deelnemen aan allerlei activiteiten, maar hebben geen stemrecht. Hun contributie bedraagt € 50.

Contact

Heeft u nog vragen of wilt u zich aanmelden als overige aangesloten organisatie? Aarzelt u dan niet om contact met ons op te nemen via vsop@vsop.nl of via 035 - 603 40 40.

Website: Websteen