Wat doen wij

Klik hier om deze pagina af te drukken

ZELDZAAM ZICHTBAAR!

1 op de 17 Nederlanders
- kinderen en volwassenen - met een zeldzame ziekte!

verbonden en zichtbaar door het
logo zeldzame ziekten

Er zijn in totaal minstens 6.000 zeldzame ziekten, aandoeningen en syndromen.
Om duidelijk te maken dat er - ondanks het specifieke karakter van iedere zeldzame aandoening – ook veel gemeenschappelijke kenmerken en belangen zijn, is er een gezamenlijk logo ontwikkeld. Op deze manier wordt de bewustwording (awareness) ten aanzien van de zeldzame en weinig voorkomende aandoeningen vergroot.
Door het logo te gebruiken, bijvoorbeeld door het op te nemen in een brochure of op een website te plaatsen, laat de gebruiker van het logo zien bij de grote groep van zeldzame of weinig voorkomende aandoeningen te horen. Het logo maakt aan mensen met een zeldzame aandoening duidelijk dat ook vele anderen leven met een zeldzame aandoening. Bovendien attendeert het logo de samenleving op de omvang en impact van zeldzame aandoeningen.

Klik hier voor aanvullende informatie hoe het logo aan te vragen is.

 

www.logozeldzaam.nl
 

Website: Websteen